-6%
850.000,000 800.000,000
38m2
2
2 giường 1m6 hoặc 3 giường/ 1 nhà tắm
-6%
800.000,000 750.000,000
32m2
2
2 giường đôi 1 nhà tắm/ hoặc 1 giường đôi
-10%
1.100.000,000 990.000,000
42m2
4
2 giường 1m6 hoặc 3 giường/ 1 nhà tắm
-7%
700,000 650,000
32m2
2
2 giường đơn hoặc 1 giường đôi/1 nhà tắm
Đặt phòng