-7%
750,000 700,000
38m2
2
2 giường 1m6 hoặc 3 giường/ 1 nhà tắm
-8%
650,000 600,000
32m2
2
2 giường đôi 1 nhà tắm/ hoặc 1 giường đôi
-6%
850,000 800,000
42m2
4
2 giường 1m6 hoặc 3 giường/ 1 nhà tắm
-8%
650,000 600,000
32m2
2
2 giường đơn hoặc 1 giường đôi/1 nhà tắm
Đặt phòng